מרכז הזמנות ארצי

מדיניות החזרות וביטולים - Returns and Cancellations Policy

החזרות וביטולים – מדיניות החזרת טובין 
 
חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") חל על כל הרכישות המתבצעות באתר זה ובהתאם לחוק רשאי כל קונה באתר זה לבטל את הרכישה.
 
האמור לעיל בא לתת הסבר כללי אודות התנאים והטכניקה לביטול אך בכל מקרה הוראות החוק הן הקובעות.
לקוח המבקש לבטל את ההזמנה בטרם נשלח אליו המוצר יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשרות לקוחות קוסמטיק מרקט או באמצעות טופס הפנייה באתר, וחיובו יבוטל. דמי הביטול הינם 5% מסכום ההזמנה. 
 
על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול באמצעות טופס הפניה באתר תוך פירוט סיבת הביטול. אם ימצא כי המוצר אכן היה פגום לא יחויב הלקוח. 
 
לקוח המבקש לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, שלא עקב פגם במוצר, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעה בכתב לקוסמטיק מרקט, תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. במקרה זה, רק לאחר תאום מראש עם שרות הלקוחות וקבלת אישור, הלקוח יוכל להחזיר את המוצר בכוחות עצמו ועל אחריותו למשרדי קוסמטיק מרקט. דמי הביטול הינם 5% מסכום ההזמנה.  במקרה בו אין באפשרות הלקוח להחזיר את המוצר בכוחות עצמו לקוסמטיק מרקט תבצע קוסמטיק מרקט איסוף מבית הלקוח ובמקרה כזה דמי הביטול יהיו 59 ₪.
 
תנאי לביטול הזמנה לגבי מוצרים באריזה הנו שמירת האריזה בשלמותה, כולל הצלופן ו/או הקרטון העוטף אותה. אם נפתחה אריזת המוצר לא ניתן לבטל את ההזמנה.
 
תנאי לביטול הזמנה לגבי מוצרים המסופקים ללא אריזה הנו שלא נעשה כל שימוש (ולו המזערי ביותר) במוצר

החל מ 14.12.2010 יכנסו לתוקפן "תקנות ביטול עסקה".

http://www.moital.gov.il/CmsTamat/Rsrc/Hechzer/business_hp.html