מרכז הזמנות ארצי

מדיניות פרטיות - Privacy Policy

התחייבות לשמירה על פרטיות
 
 
חברת קוסמטיק מרקט מתחייבת בפני לקוחותיה כי המידע אודותיהם ובכלל זה, פרטיהם האישיים, כתובותיהם, מספרי הטלפון שלהם וכד' לא יועבר לשום גורם אחר
למעט לחברת המשלוחים לצורך ביצוע משלוח ההזמנה.
 
חברת קוסמטיק מרקט לא תפנה, לא תשלח קטלוגים וכל דיוור אחר בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני לכל לקוח שיבקש ממנה להימנע מלעשות כן.
 
חברת קוסמטיק מרקט ממלאת בקפידה אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות {תשמ"א – 1981] ופועלת לפיו
.